16-20 line

PEAVEY FX2-16

Giá liên hệ

Mixer 16 line có sẳn Equalizer 31 cần 2 Bộ effects digital

MACKIE PROFX22V2

Giá liên hệ

Mixer 22 line có sẳn Effects, echo, reverb

MACKIE PRO FX16 V2

Giá liên hệ

Mixer 16 line Có sẳn effects, Equalizer 7 cần cho mainout và ...

MACKIE 1604VLZ4

Giá liên hệ

Mixer 16 line Đi show, phòng trà, sân khấu ca nhạc

MACKIE 1642VLZ4

Giá liên hệ

Mixer 16 line Chuyên đi show, sân khấu ca nhạc

MACKIE ONYX 1640I

Giá liên hệ

Mixer 16 line Dùng thu âm hoặc hát live cổng kết nối ...

MACKIE ONYX 1620I

Giá liên hệ

Mixer 16 line Dùng thu âm hoặc hát live cổng kết nối ...

PEAVEY X20RM

Giá liên hệ

RACK MOUNT MIXER CAO CẤP VỚI PREAMP TUYỆT VỜI

PEAVEY X20R

Giá liên hệ