Âm thanh di động

FREEPLAY LIVE

Giá liên hệ

Loa di động , kết nối bluetooth , điều khiển bằng phần mềm freeplay conect.

FREEPLAY HOME

Giá liên hệ

loa di động , kết nối bluetooth.

FREEPLAY GO

Giá liên hệ

Loa di động  kết nối bluetooth.

MACKIE REACH

Giá liên hệ

Bộ âm thanh di động không dây

MACKIE FREEPLAY PERSONAL PA

Giá liên hệ

Bộ loa sách tay, Phát nhạc không dây Bluetooth

MIPRO MA-708

Giá liên hệ

Loa sách tay chuyên dùng trong giảng dạy Hội thảo , thuyết ...

MIPRO MA-707

Giá liên hệ

Loa sách tay chuyên dùng trong giảng dạy Hội thảo , thuyết ...

ITALIAN STAGE IS FR10AW

Giá liên hệ

Hệ thống âm thanh di động có kết nối USB và Micro

ITALIAN STAGE IS FR08AW

Giá liên hệ

Hệ thống âm thanh di động có kết nối USB và Micro

SAMSON XP308i

Giá liên hệ

Bộ âm thanh di động Gồm 2 loa full 

SAMSON EXPEDITION XP40i

Giá liên hệ

Bộ âm thanh sách tay