Ampli guitar bass

VOX AC2 Rhythm

Giá liên hệ

AC2 Rhythm là amp thu nhỏ của AC1 được thiết kế gọn, tiện cho ...

TC ELECTRONIC RS-210

Giá liên hệ

Cabinet cho Bass. Công suất: 400w (2 loa 2,5 tấc + 1 ...

TC ELECTRONIC BH-250

Giá liên hệ

Head cho Bass. Công suất: 250W Hỗ trợ Effect khi ...

TC ELECTRONIC BG 250 -115

Giá liên hệ

Công suất: 250W (1 loa 4 tấc + 1 tweeter) Hỗ trợ ...

PEAVEY TVX 410

Giá liên hệ

Cabinet cho Bass .  Công suất : 700w . 4 loa 2,5 tấc ...

PEAVEY TOUR 700

Giá liên hệ

Head cho Bass . Công suất : 700w . 9 band EQ .

PEAVEY MAX 115

Giá liên hệ

Công suất : 300w ( 1 Loa 4 tấc + 1 treble ) . 3 Band EQ ...

PEAVEY MAX 112

Giá liên hệ

Công suất : 200w ( 1 Loa 3 tấc ) . 3 Band EQ . Tích hợp ...

PEAVEY MAX 110

Giá liên hệ

Công suất: 100w (1 Loa 2,5 tấc) 3 Band EQ Tích hợp ...

AMPEG BA-210 V2

Giá liên hệ

450w, 2 loa 2,5 Tấc + 1 Treble 3 band EQ

AMPEG BA-115 V2

Giá liên hệ

150w, 1 loa 4 Tấc + 1 Treble 3 band EQ

AMPEG BA-112 V2

Giá liên hệ

75w, 1 loa 3 Tấc 3 band EQ

AMPEG BA-110 V2

Giá liên hệ

40w, 1 loa 2,5 Tấc  3 band EQ