Bộ chia headphone và loa

MACKIE BIG KNOB STUDIO

Giá liên hệ

Bộ Chia loa phòng thu Thiết kế micro talkback 2 ngõ cắm head ...

MACKIE BIG KNOB STUDIO+

Giá liên hệ

Bộ Chia loa phòng thu Thiết kế micro talkback 2 ngõ cắm head ...

MACKIE BIG KNOB

Giá liên hệ

Bộ Chia loa phòng thu Thiết kế micro talkback 2 ngõ cắm head ...

PRESONUS MONITOR STATION V2

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ chia headphone và điều khiển monitor. Với preamplier ...

SAMSON S PHONE

Giá liên hệ

THIẾT BỊ CHIA HEADPHONE PHÒNG THU