Line Array

QSC KLA12.2

Giá liên hệ

LOA ARRAY QSC K12.2 

PEAVEY VERSARRAY VR212

Giá liên hệ

VERSARRAY 212 PEAVEY 

PEAVEY VERSARRAY 112

Giá liên hệ

VERSARRAY 112 PEAVEY 

MACKIE HDA

Giá liên hệ

LOA LINE ARRAY CÓ SẴN CÔNG SUẤT HDA