Midi controller

KORG MICRO KORG

Giá liên hệ

Dòng microKORG mới là một sự tổng hợp hoàn chỉnh ...

KORG MS 20 MINI

Giá liên hệ

Được biết đến từ năm 1978, ngày ấy, Sản phẩm MS 20 là một thiết bị ...

KORG ARP ODYSSEY

Giá liên hệ

Forty years later, a complete revival.The legendary analog synthesizer that ...

KORG MINILOGUE

Giá liên hệ

A next-generation polyphonic analog synthesizer - and so much more. Meet ...

KORG padCONTROL

Giá liên hệ

Lay Down Beats with the PadKONTROL!   Get your hands on the padKONTROL ...

KORG nanoCONTROL2

Giá liên hệ

Convenient, compact control surface, with easy setup for immediate ...

KORG NANOPAD2

Giá liên hệ

Sixteen pads in a compact body   Like all nanoSERIES2 controllers, the ...

KORG NANOKEY2

Giá liên hệ

Combining a responsive and great-feeling “touch” and a thin ...

KORG MICROKEY2 (25/37/49/61 PHÍM)

Giá liên hệ

Control that’s conveniently simplified   With all of the endless ...

KORG VOLCA SAMPLE

Giá liên hệ

The Korg Volca Sample captures the fun and freedom of an old-school sample ...

KORG VOLCA BEATS

Giá liên hệ

Huge true-analog drums make the Korg Volca Beats analog drum machine a must-have ...

KORG VOLCA BASS

Giá liên hệ

Look at the Korg Volca Bass analog synthesizer like it's an ultra-affordable 303 ...

KORG VOLCA KEYS

Giá liên hệ

Korg's Volca Keys analog synthesizer is a must-have for any fan of synths, ...

KORG MICROKEY2 AIR (25/37/49/61 PHÍM)

Giá liên hệ

Control, unplugged Too many wires in your studio? Are they literally holding ...

KORG TRITON TAKTILE (25/ 49 PHÍM)

Giá liên hệ

Một Midi controller được trang bị các bộ sounds huyền thoại từ ...

KORG TAKTILE (25/49 PHÍM)

Giá liên hệ

Taktile trang bị một thiết kế đẹp mắt, nhiều chức năng và style, ...

ALESIS VI 49

Giá liên hệ

Alesis VI49 là USB/MIDI keyboard MIDI controller chuyên ...

ALESIS V 49

Giá liên hệ

Alesis V49 là USB/MIDI keyboard MIDI controller chuyên nghiệp cho ...

ALESIS QX 61

Giá liên hệ

QX61 giúp bạn điều khiển cảm xúc sản phẩm âm nhạc trên ...

ALESIS QX 49

Giá liên hệ

QX49 giúp bạn điều khiển cảm xúc sản phẩm âm nhạc trên ...

ALESIS Q 61

Giá liên hệ

Q 61 mang đến cho bạn một cách làm việc  vô cùng ...

ALESIS Q 49

Giá liên hệ

Q 49 mang đến cho bạn một cách làm việc  vô cùng ...