Mixer thu âm

PRESONUS StudioLive 32R

Giá liên hệ

Mixer digital 34 input cho phòng thu chuyên nghiệp.

PRESONUS StudioLive 24R

Giá liên hệ

Mixer digital 26 input cho phòng thu chuyên nghiệp.

PRESONUS STUDIOLIVE 16R

Giá liên hệ

Mixer digital 18 input cho phòng thu chuyên nghiệp.

PRESONUS STUDIOLIVE 32

Giá liên hệ

Mixer digital 32 line 

PRESONUS STUDIOLIVE 24

Giá liên hệ

Mixer digital 24 line

PRESONUS STUDIOLIVE 16

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line

PRESONUS StudioLive RML32AI

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line

PRESONUS RML16 AI

Giá liên hệ

Mixer digital 16 line

STUDIOLIVE 16.0.2

Giá liên hệ

Mixer Digital 16 đường. Kết nối cổng FireWire 400x400.  

MACKIE ONYX 1640i

Giá liên hệ

Mixer 16 line. Dùng thu âm hoặc hát live. Cổng kết nối ...

MACKIE MCU

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ làm nhạc cho phòng thu.

MACKIE ONYX 1620i

Giá liên hệ

Mixer 16 đường . Hỗ trợ Pream cao cấp , kết nối với PC thông qua cỏng ...

MACKIE U 420

Giá liên hệ

Thiết bị phòng thu , với thiết kế đơn giản gọn nhẹ. Kết nối cổng ...

MACKIE MCU PRO

Giá liên hệ

Bộ điều khiển,kiểm soát 8 kênh

MACKIE DL32S

Giá liên hệ

Mixer phong thu 32 kênh

MACKIE DL16S

Giá liên hệ

 Mixer phong thu 16 kênh

PRESONUS FADERPORT 16

Giá liên hệ

Bộ điều khiển,kiểm soát 16 kênh

PRESONUS FADERPORT 8

Giá liên hệ

Bộ điều khiển,kiểm soát 8 kênh