Preamp cho micro

Presonus Studio Channel

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO  

PRESONUS BLUETUBE DP V2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

PRESONUS TUBEPRE V2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

CREST AUDIO IPRO TOW

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO

CREST AUDIO IPRO ONE

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

CREST AUDIO

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.