Preamp cho micro

Presonus Studio Channel

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO. TÍCH HỢP BỘ COMPRESOR VÀ PARAMETRIC ...

PRESONUS BLUETUBE DP V2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.

PRESONUS TUBEPRE V2

Giá liên hệ

THIẾT BỊ HỖ TRỢ MICRO.