Sound card

PRESONUS STUDIO 192

Giá liên hệ

Soundcard thế hệ mới Presonus Studio 192 Digital.

PRESONUS AUDIOBOX 1818VSL

Giá liên hệ

THIẾT BỊ PHÒNG THU.

PRESONUS AUDIOBOX I TWO

Giá liên hệ

THIẾT BỊ PHÒNG THU.

MACKIE ONYX BLACK BIRD

Giá liên hệ

THIẾT BỊ PHÒNG THU.

MACKIE MCU

Giá liên hệ

Thiết bị hỗ trợ làm nhạc cho phòng thu.