Trống cao cấp

DW COLLECTOR

Giá liên hệ

Sản xuất tạiMỸ Cao cấp và chuyên nghiệp, được thiết kế tỉ mĩ theo ...

DW PERFORMANCE

Giá liên hệ

Sản xuất tạiMỸ, Dòng sản phẩm cao cấp, được thiết kế tỉ mĩ theo từng ...

LUDWIG KEYTONE

Giá liên hệ

Dòng sản phẩm cao cấp, Sản xuất tại MỸ

DW DESIGN DDLM 2215

Giá liên hệ

Sản xuất tại TAIWAN, Sơn mài (sơn trực tiếp lên gỗ)

MAPEX SATURN IV SNM 628

Giá liên hệ

Sơn mài (sơn trực tiếp lên gỗ), Dòng trống chuyên ...

MAPEX SATURN IV SNM 529

Giá liên hệ

Sơn mài (sơn trực tiếp lên gỗ), Dòng trống chuyên ...

LUDWIG CENTENNIAL LRC 22

Giá liên hệ

MADE IN TAIWAN