Trống điện

ALESIS SR 16

Giá liên hệ

Trống nhỏ gọn dể duy chuyển

ALESIS DM10 X MESH KIT

Giá liên hệ

Trống điện dàn Nhiều tiếng, có điệu phù hợp chơi sân ...

ALESIS DM 6 USB KIT

Giá liên hệ

Trống điện dàn