CHERUB DRIVE FORCE

Model: DRIVE FORCE

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

_ 10 kiểu hiệu ứng (Overdrive, Distortion, Boost...)

_ 2 Kênh out A/B

_ Màn hình màu 

Xuất xứ China
Kiểu hiệu ứng:

_ 10 kiểu (Overdrive, Distortion, Booster...)

_ 13 kiểu amp giả lập

Số tiếng: 9
Nguồn sử dụng: pin hoặc adapter 9v ( không kèm theo )

1

23/02/2019

Sản phẩm liên quan

Effect guitar điện