CHERUB MG 100

Model: MG 100

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

_ Có 72 Tiếng, 58 kiểu hiệu ứng

_ Hỗ trợ Beat Trống, Loop đến 40s

_ Dễ làm tiếng, thao tác đơn giản

_ Có 72 Tiếng, 58 kiểu hiệu ứng
_ Hỗ trợ Beat Trống, Loop đến 40s
_ Dễ làm tiếng, thao tác đơn giản

Sản phẩm liên quan

Effect guitar điện