CREST AUDIO CKI200S

Model: CKI200S

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

Công suất 100W - 150W