CREST AUDIO CKI200S

Model: CKI200S

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Công suất 100W - 150W

Sản phẩm liên quan

Power Amplifier