CREST AUDIO CKS400

Model: CKS400

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Công suất 200W-300W

Sản phẩm liên quan

Power Amplifier