CREST AUDIO PL 9001

Model: PL 9001

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

POWER CREST AUDIO PL 9001

CÔNG SUẤT

8 Ohm Stereo - 1000 W

4 Ohm Stereo - 1800 W

2 Ohm Stereo - 2500 W

8 Ohm Bridged - 3400 W

4 Ohm Bridged - 4800 W

NGUỒN : TRANFOFMER

 

để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: 

http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/PL9001spec_3-5-98.pdf

24/11/2017

Sản phẩm liên quan

Công suất