CREST AUDIO VS 1100

Model: VS 1100

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

POWER CREST AUDIO VS 1100 - MADE IN U.S.A

CÔNG SUẤT

 

8 Ohm Stereo - 300 W

4 Ohm Stereo - 550 W

2 Ohm Stereo - 700 W

8 Ohm Bridged - 1100 W

4 Ohm Bridged - 1400 W

NGUỒN : TRANFOFMER

 

để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập:

http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/vs1100_5-20-97.pdf

26/09/2017

Sản phẩm liên quan

Công suất