CREST AUDIO VS 1500

Model: VS 1500

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

POWER CREST AUDIO VS 1500 - MADE IN U.S.A

CÔNG SUẤT

 

8 Ohm Stereo - 400 W

4 Ohm Stereo - 750 W

2 Ohm Stereo - 1000 W

8 Ohm Bridged - 1500 W

4 Ohm Bridged - 2000 W

NGUỒN : TRANFOFMER

 

để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập:

http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/vs1500_5-20-97.pdf

24/11/2017

Sản phẩm liên quan

Công suất