CREST AUDIO VS 700

Model: VS 700

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

POWER CREST AUDIO VS 700 - MADE IN U.S.A

CÔNG SUẤT

 

8 Ohm Stereo - 150 W

4 Ohm Stereo - 225 W

2 Ohm Stereo - 325 W

8 Ohm Bridged - 450 W

4 Ohm Bridged - 650 W

NGUỒN : TRANFOFMER

 

để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: 

http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/Vs_spec_spanish_3-11-98.pdf

22/01/2019

Sản phẩm liên quan

Công suất lớn