CREST AUDIO VS 900

Model: VS 900

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

POWER CREST AUDIO VS 900 - MADE IN U.S.A

CÔNG SUẤT

 

8 Ohm Stereo - 250 W

4 Ohm Stereo - 450 W

2 Ohm Stereo - 550 W

8 Ohm Bridged - 900 W

4 Ohm Bridged - 1100 W

NGUỒN : TRANFOFMER

 

để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: 

http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/vs900_5-20-97.pdf

 

21/10/2018

Sản phẩm liên quan

Công suất lớn