DW DWCP 9300

Model: DWCP 9300

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

CHÂN SNARE DW SERIES 9000.

CHÂN SNARE DW SERIES 9000.

-XEM CHI TIẾT TẠI: http://www.dwdrums.com/hardware/9000/hardware.asp

18/02/2019

18/02/2019

18/02/2019

Sản phẩm liên quan

Chân Snare