ELECTRO HAMONIX HUM DEBUGGER

Model: HUM DEBUGGER

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

_ Made in U.S.A

_ Giảm tiếng UM khi thiếu mát

Sản phẩm liên quan

Effect guitar điện