ESP/LTD F 10KIT

Model: F 10KIT

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

Guitar điện giá mềm,thân gỗ Basswood tự nhiên
Dáng sừng mạnh mẽ
Electronics Layout: Vol/Tone/Toggle Switc

Construction: Bolt-On-Neck
Scale: 25.5"
Body: Basswood
Neck: Maple
Fingerboard: Rosewood
Fingerboard Radius: 350mm
Finish: Black
Nut Width: 42mm
Nut Type: Molded
Neck Contour: Thin U
Frets/Type: 24 XJ
Hardware Color: Chrome
Strap Button: Standard
Tuners: LTD
Bridge: TOM Bridge
Neck PU: ESP Designed LSH-100N
Bridge PU: ESP Designed LH-100B
Electronics: Passive
Electronics Layout: Vol/Tone/Toggle Switch
Case: GIG BAG INCLUDED
Case Included: N

22/01/2019

Sản phẩm liên quan

Guitar điện