INTELITE DC 1216

Model: DC1216

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Dùng cho các loại đèn như Movinghead, Par led, Scan.

  • 12 đèn, 1 đèn 16 kênh

  • 192 kênh DMX.

  • 30 chương trình (Bank), mỗi Bank chứa được 8 cảnh (scene).

  • 6 kiểu chạy (Chases), mỗi chase tối đa có 240 scene lấy từ 30 bank.

  • 8 cần gạt (fader) cho chế độ điều khiển tay.

22/08/2019

Sản phẩm liên quan

Bộ điều khiển