INTELITE DC1224

Model: DC1224

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

VÀ DÙNG CHO ĐÈN KỸ XẢO

DÙNG CHUNG VỚI CÔNG SUẤT ĐÈN DPX 620III

22/08/2019

Sản phẩm liên quan

Bộ điều khiển