INTELITE DC1224

Model: DC1224

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

VÀ DÙNG CHO ĐÈN KỸ XẢO

DÙNG CHUNG VỚI CÔNG SUẤT ĐÈN DPX 620III

10/12/2018

Sản phẩm liên quan

Bộ điều khiển