INTELITE DC2448

Model: DC 2448

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

 

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

VÀ DÙNG CHO ĐÈN KỸ XẢO

DÙNG CHUNG VỚI CÔNG SUẤT ĐÈN DPX 620III

  • Ngõ ra: DMX-512, MIDI OUT

  • Controls: DMX 512

  • Số kênh DMX: 48 kênh

  • Lập trình: gồm 4 trang, mỗi trang chứa 48 chương trình, 24 cần chỉnh cho 24 kênh

 

22/08/2019

Sản phẩm liên quan

Bộ điều khiển