MACKIE 3204VLZ4

Model: 3204VLZ4

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

Mixer 32 ine

có sẳn echo, reverb

- 28 ngõ micro

- 28 ngõ mono, 28 insert

- 2 ngõ stereo

- 6 aux, 4 group

- 3 band Equalizer

- có sẳn effects

- Ngõ USB kết nối máy tính thu âm

- Phantom dùng cho micro condenser

Biết thêm chi tiết thông số vui lòng truy cập:http://mackie.com/products/vlz4-series

Sản phẩm liên quan

24-32 line