MACKIE BIG KNOB STUDIO+

Model: MACKIE BIG KNOB STUDIO+

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

  • Bộ Chia loa phòng thu
  • Thiết kế micro talkback
  • 2 ngõ cắm head phone

  • Bộ Chia loa phòng thu
  • Thiết kế micro talkback
  • 2 ngõ cắm head phone

Kênh vào: 8 gồm  6 x TRS, 2 x RCA

Kênh ra: 16 gồm  6 x TRS, 2 x 1/4" (Headphones)

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:https://mackie.com/products/big-knob-series

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hrtMsmCLjNE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Sản phẩm liên quan

Bộ chia headphone và loa