MAPEX BPBR 3601LMN

Model: BPBR 3601LMN

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

MAPEX TRỐNG SNARE

Kích thước: 13"x 6.0"

Sản phẩm liên quan

Trống rời (Tom, Snare, Kick)