PEAVEY - 32FX

Model: 32FX

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

Mixer 32 line

có sẳn effects

Kết nối máy tính thu âm

- 28 ngõ micro, 26 Insert

- 28 ngõ mono, 2 stereo

- 6 Aux, 4 Subgroup

- 2 bộ effects, mỗi bộ chứa 3 effects nối tiếp

- 3 Tone equalizer và 1 mid frequency

- 28 cần EQ, comp, gate, crossover

- Kết nối máy tính thu âm

- Màn hình LCD

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập

:https://peavey.com/products/index.cfm/series/1188/FX%E2%84%A2%202%20Series

Sản phẩm liên quan

24-32 line