PEAVEY GME131

Model: GME131

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Bộ lọc tín hiệu rất chuyên nghiệp

  • 31 cần điều khiển, + 12dB tăng / -18dB giảm
  • cắt tần số thấp dưới 40Hz với trạng thái LED
  • Giải tần từ 20Hz đến 20kHz.
  • Sử dụng Jack canon XLR và 6 ly.
  • cải thiện mạch FLS mới cho độ nhạy lớn hơn

Sản phẩm liên quan

Equalizer - Chống hú