PEAVEY SSE 118

Model: SSE 118

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

SPECIFICATIONS
  • 48 Hz ” 500 Hz (+/- 3 dB anechoic)
  • Useable low frequency limit (-10 dB anechoic) 35 Hz
  • Power handling: 800 W continuous, 1600 W prog, 3200 W peak
  • SPL, 1W/1M (anechoic) 96 dB SPL
Dimensions:
  • Front: 33.75"H x 22.37"W x 21.75"D
  • Rear: 33.75"H x 12"S x 21.75"D
  • Weight: 90 lbs.

Sản phẩm liên quan

Không công suất