PROEL PLBR 24/48

Model: PLBR 24/48

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Số kênh DMX: 48 kênh

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

VÀ DÙNG CHO ĐÈN KỸ XẢO

DÙNG CHUNG VỚI CÔNG SUẤT ĐÈN DPX 620III

  • Ngõ ra: DMX-512, MIDI OUT

  • Controls: DMX 512

  • Số kênh DMX: 48 kênh

  • Lập trình: gồm 4 trang, mỗi trang chứa 48 chương trình, 24 cần chỉnh cho 24 kênh

 

Sản phẩm liên quan

Bộ điều khiển