PROELPLBR 12/24

Model: PLBR 12/24

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

Mixer đèn DMX 512

MIXER DÙNG CHO ĐÈN PAR 64

VÀ DÙNG CHO ĐÈN KỸ XẢO

DÙNG CHUNG VỚI CÔNG SUẤT ĐÈN DPX 620III

  • Ngõ ra: DMX-512, MIDI OUT

  • Controls: DMX 512

  • Số kênh DMX: 24 kênh

  • Lập trình: gồm 4 trang, mỗi trang chứa 24  chương trình, 12 cần chỉnh cho 24 kênh

 

Sản phẩm liên quan

Bộ điều khiển