PVM™ DMS-5 Drum

Model: PVM™ DMS-5

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

Micro chuyên dùng cho trống

Sản phẩm liên quan

Micro cho nhạc cụ