QSC GX 7

Model: GX 7

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Power 

8 ohms / 1 kHz (both channels driven)

   

725 W

8 ohms / 1 kHz (single channel driven)

   

800 W

4 ohms / 1 kHz (both channels driven)

   

1000 W

4 ohms / 1 kHz (single channel driven)

   

1200 W

 

thông tin chi tiết truy cập: https://www.qsc.com/live-sound/products/power-amplifiers/gx-series/gx7/

Sản phẩm liên quan

Công suất lớn