QSC GXD 8

Model: GXD 8

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

POWER GXD8

Màn hình LCD

SPECIFICATIONS   GXD 8
8Ω dynamic, both channels driven  
1500 watts per channel
4Ω dynamic, both channels driven   2250 watts per channel
8Ω continuous, both channels driven   800 watts per channel
4Ω continuous, both channels driven   1200 watts per channel
Distortion (typical)
1 kHz at full rated power
< 1% THD 
Signal to Noise 
(A weighted, 20 Hz–20 kHz)
100 dB 
Input Sensitivity 1.2 Vrms, 3.9 Vrms 
Maximum Voltage Gain 33.5 dB 36.5 dB
Output Circuitry Class D
Power Requirements 1/8 power at 4Ω
- 100 V AC 3.4 A 6.2 A
- 120 V AC 2.9 A 5.6 A
- 230 V AC 1.6 A 3.2 A

 

Biết thêm thông tin chi tiết truy cập: https://www.qsc.com/live-sound/products/power-amplifiers/gxd-series/gxd8/

Sản phẩm liên quan

Công suất lớn