QSC RMX 2450a

Model: RMX 2450a

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Power QSC - RMX 2450a

 

 

 Model   RMX 2450a RMX 4050a RMX 5050a
Power per Channel, Stereo Mode (both channels driven)
8Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD     450 W 800 (650**) W 1050 W
8Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD     500 W 850 W 1100 W
4Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD     650 W 1300 W 1600 W
4Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD     800 W 1400 W 1800 W
2Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 1% tdD     1600 W 2000 W
2Ω, EIA 1 kHz, 1% tdD     1200 W 2000 W 2500 W
Power, Bridge-Mono Mode
8Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD     1300 W 2600 W 3200 W
8Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD     1500 W 2800 W 3600 W
4Ω, EIA 1 kHz, 1% tdD     2400 W 4000 W 5000 W

 

 

Biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://www.qsc.com/live-sound/products/power-amplifiers/rmxa-series/rmx-2450a/

 

 

Sản phẩm liên quan

Công suất lớn