QSC RMX 5050a

Model: RMX 5050a

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

POWER QSC RMX5050

 Model   RMX 2450a RMX 4050a RMX 5050a
Power per Channel, Stereo Mode (both channels driven)
8Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD     450 W 800 (650**) W 1050 W
8Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD     500 W 850 W 1100 W
4Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD     650 W 1300 W 1600 W
4Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD     800 W 1400 W 1800 W
2Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 1% tdD     1600 W 2000 W
2Ω, EIA 1 kHz, 1% tdD     1200 W 2000 W 2500 W
Power, Bridge-Mono Mode
8Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD     1300 W 2600 W 3200 W
8Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD     1500 W 2800 W 3600 W
4Ω, EIA 1 kHz, 1% tdD     2400 W 4000 W 5000 W

 

Biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập:https://www.qsc.com/live-sound/products/power-amplifiers/rmxa-series/rmx-5050a/

 

 

Sản phẩm liên quan

Công suất lớn