SAMSON CONCERT 77

Model: CONCERT 77

Giá Liên hệ

Đặt hàng

Mô tả

với 2 cần anten A và B cho đọ phủ và sóng tốt hơn

Micro chuyên dụng

Sản phẩm liên quan

Không dây