STANTON CMP 800

Model: CMP 800

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Bàn DJ chuyên dùng cho tập

INPUT/OUTPUT

 • Output Level:
  • CD: Typical 2V +/-0.5dB, Limit 2V +/-1dB @1KHz, 0dB
  • USB1,2: Typical 1.85V +/-0.5dB, Limit 1.85V +/-1dB
 • Channel Balance: Typical within 0.2dB, Limit within 1dB, @ 1KHz, 0dB
 • Frequency Response:
  • CD: Typical 17-20KHz +/-0.4dB, Limit 17-20KHz +/-1dB @0dB OUTPUT
  • USB1,2: Typical 17-16KHz +/-0.2dB, Limit 17-16KHz +/-1dB
 • DE-EMPHASIS: CD Typical -20dB +/-0.2dB, Limit -20dB +/-1dB 16KHz,-20dB
 • CHANNEL SEPARATION: CD, USB1,2 Typical 91dB 85dB, Limit 1KHz, 0dB
 • THD+N:
  • CD: Typical 0.006%, Limit 0.01% @1KHz, 0dB
  • USB1,2: Typical 0.007%, Limit 0.01% @ 1KHz, 0dB
 • S/N Ratio: Typical 126dB, Limit 90dB @ 1KHz, 0dB
 • PHONES Output Level:
  • CD Typical 0.35V +/-0.5dB 0.35V +/-1dB @1KHz, -20dB
 • DIGITAL Output Level:
  • Typical 0.5 +/-0.03V P-P, Limit 0.5 +/-0.1V P-P @ 75 ohm load

Disc Format

 • Applicable file extensions mp3 . MP3 . mP3 . Mp3
 • ISO9660 max. 63 characters
 • Joliet max. 63 characters
 • CD-ROM sector format mode-1 only
 • Max number of folders: 255
 • Max number of files: 999 total (max 255 files in each folder)

USB Format

 • File System: FAT 12/16/32
 • Applicable file extensions mp3. MP3. mP3. Mp3
 • Max number of folders: 255
 • Max number of files: 999 total

MP3 Format

 • MPEG 1 Layer 3 standard (ISO/IEC 11172-3):
 • (sampling rates of 32, 44.1, 48kHz):
 • 32/40/48/56/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps Xing/VBRI

 

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập:

http://www.stantondj.com/stanton-media-players/cmp800.html

 

Sản phẩm liên quan

Thiết bị chơi nhạc DJ