Giảm giá guitar cho các bạn yêu classic rock, blue...

Thiết kế cổ điển
CR100 mới có cutaway
Thân gỗ Mahogany tự nhiên
PICKUPS: Powersound PSLP-1F & PSLP-1R (H-H)
2 volume, 2 tone

------------------------------------

LIÊN HỆ

PHÒNG NHẠC CỤ

Nhật Anh : 0901 380 020
Phương Hiếu : 0901 380 015
Khôi Nguyên : 0901 380 013
Bích Tuyền : 0901 380 014

Tin tức liên quan