Giảm giá guitar Godin

Specs
Mahogany neck
Richlite® Fingerboard
24" fingerboard radius
25.59" (650mm) Scale
2" nut width
Chambered Mahogany body
Solid Cedar Top
Custom RMC electronics with 13-pin connector for direct control of Roland GR Series and Axon AX100 guitar synths.
Natural High-Gloss or White High-Gloss finish

--------------

LIÊN HỆ

PHÒNG NHẠC CỤ

Nhật Anh : 0901 380 020
Phương Hiếu : 0901 380 015
Khôi Nguyên : 0901 380 013
Bích Tuyền : 0901 380 014

Tin tức liên quan