Giảm giá Guitar Godin Redline HB

Rock Maple neck
Rosewood Fingerboard
24 frets 
16 " fingerboard radius
24 3/4" Scale
1 11/16" nut width 
Body has silver leaf maple centre with poplar wings 
2x Godin humbuckers (Neck: GHN1 / Bridge: GHB1) 
3-way switch, 1x volume & 1x tone
Fixed Bridge
Colors: Natural Flame SG, Black HG & Trans Black SG

--------------------

PHÒNG NHẠC CỤ

Nhật Anh : 0901 380 020
Phương Hiếu : 0901 380 015
Khôi Nguyên : 0901 380 013
Bích Tuyền : 0901 380 014

Tin tức liên quan