Giảm giá loa EV QRX 115

THÔNG SỐ 

CÔNG SUẤT :  400 W continuous, 1600 W peak

GIẢI TẦN :45 Hz 12 dB/octave

BAS : 15'' 

TRUY CẬP :http://www.electrovoice.com/product.php?id=191

----------

LIÊN HỆ

PHÒNG ÂM THANH

Nữ Lan : 0901 380 018
Nguyễn Linh : 0901 380 021
Văn Thành : 0901 380 017
Quang Luận : 0901 380 019

Tin tức liên quan