Giảm giá Mixer LIVE 1604 hãng ALTO

  • 10 ngõ cắm micro
  • 3 Band EQ
  • 4 aux , 4 subgroup
  • 9 cần EQ
  • 100 Alesis DSP effects
  • Cổng kết nối USB thu âm

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập:http://www.altoproaudio.com/products/live-1604

-------------

LIÊN HỆ

PHÒNG ÂM THANH

Nữ Lan : 0901 380 018
Nguyễn Linh : 0901 380 021
Văn Thành : 0901 380 017
Quang Luận : 0901 380 019

 

Tin tức liên quan