Khuyến mãi chân đàn chữ Z

Chân chữ Z

Với thiết kế 1 thanh ngang giúp chân thêm chắc chắn.

Có thể để được trọng lượng tối đa 80 kg.

-------

LIÊN HỆ

PHÒNG NHẠC CỤ

Nhật Anh : 0901 380 020
Phương Hiếu : 0901 380 015
Khôi Nguyên : 0901 380 013

Bích Tuyền : 0901 380 014

Tin tức liên quan