Lì xì giảm giá đầu năm KORG LP380 còn 18 triệu

Bàn phím:

88 phím (A0–C8), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)

73 phím (E1–E7), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)

Điều chỉnh Touch:

Nhẹ, Vừa, Nặng

Pitch:

Transpose, Fine tuning

Temperament:

9 types

Sound generation:

Stereo Piano System

Maximum polyphony:

120 voices

Sounds:

30 (10 x 3 Banks)
Acoustic Piano x 5, Electric Grand, Electric Piano x 6, Harpsichord, Clavi x 2, Vibraphone, Marimba, Acoustic Guitar, Jazz Organ x 3, Pipe Organ x 3, Strings x 3, Choir 3

Effects:

Brilliance, Reverb and Chorus (3 levels each)

Demo Songs:

30 (Sound Demo song x 10, Piano Demo Song x 20)

Metronome:

Tempo, Nhịp, Phách nhấn, Sound và Volume controls

Pedals:

Damper*, Soft*, Sostenuto
Có hỗ trợ *Half-pedaling

Kết nối:

Line Out, MIDI (In, Out), Headphones x 2, Pedal, Speakers, DC19V

Controls:

Power, Volume, Piano Song, Transpose, Function, Touch, Brilliance, Reverb, Chorus, Bank, Sound x 10, Up, Down, Metronome

Kích thước:

(W x D x H)

LP 380 - 88:

1,355 x 351 x 772 mm
1,355 x 351 x 936 mm (bao gồm nắp đàn)

LP 380 - 73: 

1,135 × 351 × 772 mm

1,135 × 351 × 936 mm (bao gồm nắp đàn)

Trọng lượng:

LP 380 - 88: 37 kg (bao gồm chân đàn)

LP 380 - 73: 32 kg (bao gồm chân đàn)

-----------

LIÊN HỆ

PHÒNG NHẠC CỤ

Nhật Anh : 0901 380 020
Phương Hiếu : 0901 380 015
Bích Tuyền : 0901 380 014
Khôi Nguyên : 0901 380 013
Trần Vũ : 0168 898 8163

Tin tức liên quan